Isolerade stålprofil dörr

 Typ K-2 

Stålprofildörrar av typ K-2 med bruten köldbrygga är avsedda för användning utomhus

  • Stålprofil
  • Kulörer enligt RAL Classic / NCS-färgkarta
  • Kan förses med sparkskydd
  • Kan förses med klämfri bakkant