Dubbelriktad brand- och säkerhetsdörr EI-60 RC3

Typ TU-06 RC3

Dubbelriktad brand- och säkerhetsdörr EI-60 med RC3 är lämplig för användning både inomhus och utomhus

  • Bredd: 1156-1590 mm
  • Höjd: 1720-2365 mm
  • Djup: 100 mm
  • Röktålighet: Sa/S200
  • Material: elektro- eller varmförzinkad, rostfritt stål (inklusive syrafast) eller stålplåt med träimitation
  • Pulverlackad – färgval från RAL Classic-katalogen
  • Tillbehör: tröskelskydd
  • Värmeledningsförmåga: 1,6 W/m2K
  • Inbrottsskydd: RC3

Överensstämmelseintyg: ET-0292-21 och 1336-CPR-0180 (Inspecta Estonia OÜ)