Brandklassad stålprofil dörr EI-60  

Typ TK-6

Brandklassade stålprofildörrar EI-60 av typ TK-6 är avsedda för användning inomhus

  • Stålprofil SP76500
  • Kulörer enligt RAL Classic / NCS-färgkarta
  • Kan förses med sparkskydd
  • Kan förses med klämfri bakkant