Brandklassad stålprofil dörr E-60

Typ TK-1

Brandklassade stålprofildörrar E60 av typ TK-1 är avsedda för användning inomhus

  • Stålprofil SP35000 / SP95000
  • Kulörer enligt RAL Classic / NCS-färgkarta
  • Kan förses med sparkskydd
  • Kan förses med klämfri bakkant