Brandklassad stålprofil dörr EI-30

Typ TK-5

Brandklassade stålprofildörrar EI-30 av typ TK-5 är avsedda för användning inomhus

  • Stålprofil SP76500 / SP976500
  • Kulörer enligt RAL Classic / NCS-färgkarta
  • Kan förses med sparkskydd
  • Kan förses med klämfri bakkant