Produkter

STÅLDÖRRAR
Ståldörrar används i produktionsanläggningar och kontor, entréer av flerbostadshus och enfamiljshus.
Läs mer
BRANDKLASSAD STÅLDÖRRAR
Brandklassade ståldörrar används främst i brandväggar – för avskiljning av källarvåning, pannrum eller elrum.
Läs mer
SÄKERHETSDÖRR AV STÅL
Ståldörrar används i produktionsanläggningar och kontor, entréer av flerbostadshus och enfamiljshus.
Läs mer
BRANDKLASSAD LUCKA AV STÅL
Ståldörrar används i produktionsanläggningar och kontor, entréer av flerbostadshus och enfamiljshus.
Läs mer
STÅLPROFIL DÖRRAR OCH GLASPARTIER
Stålprofildörrar används som mellan- eller ytterdörrar i produktionsanläggningar och kontor, i huvudentréer av flerbostadshus osv.
Läs mer
BRANDKLASSAD STÅLPROFIL DÖRRAR
Brandavskiljande stålprofildörrar och väggpartier med stora glasdelar används mellan brandceller inomhus.
Läs mer
BRANDKLASSAD STÅLPROFIL GLASPARTIER
Glasade väggar och väggpartier med stålprofiler som kan ha olika öppningsbara delar – slagdörrar eller skjutdörrar, fönster.
Läs mer
FASADEN
Fasader kan kompletteras med: dörrar, skjutdörrar, luckor, fönster, brandluckor osv.
Läs mer