Doordec OÜ

Doordec

Doordec OÜ är en tillverkare av ståldörrar grundad år 2010 med estniskt kapital i Estland. Vi erbjuder premiumtjänster till våra kunder inom affärs-, produktions- och bostadsutveckling och är dedikerade till att snabbt och flexibelt betjäna våra kunder genom projektbaserad orderhantering.

Vår vision är att skydda människors liv och egendom, vilket vi uppnår genom tillverkning, installation och underhållstjänster av släta metallytor och metallprofildörrar, fönster, väggdelar och glasfasadelement som ingår i vår produktportfölj och är CE-märkta. Inspecta Estonia OÜ har utfärdat produktionskontrollövervakning FPC och motsvarande CPR-certifikat för våra produkter. Rakenustieto OY har utfärdat ett certifikat för koldioxidutsläpp EPD. 65% av vår produktion exporteras.

Våra huvudsakliga exportmarknader är Finland, Sverige, Danmark, Norge och Island.

Sedan augusti 2017 är vår produktion belägen i Tartumaa, Rehepapi väg 27, Soinaste by. Företaget sysselsätter över 70 anställda, varav de flesta har lång erfarenhet av att arbeta inom vårt område. Vi har ett motiverat team, en god arbetsmiljö och möjligheter att garantera produktionen av högkvalitativa produkter. Doordec OÜ är medlem i Estlands Handels- och Industrikammare och har genom åren upprepade gånger erhållit olika utmärkelser: Bästa Start-Up 2010, Framgångsrikt estniskt företag med AAA-betyg, Pålitligt estniskt företag, Gasell, Topp inom maskin- och metallindustrin etc

Den 01 oktober 2016 inledde Doordec OÜ projektet „Doordec OÜ:s utvecklingsprogram 2020“. Målsättningarna inom projektet är att bygga ut en ny produktionsbas, utarbetande av nya produkter (inkl nödvändig teknik och produktionsutrustning) samt förbättring av försäljnings- och ledningskapaciteter. Resultaten för projektet inkluderar lansering av nya produkter, ökning av försäljningsintäkter och ökat mervärde per anställd. Europeiska regionala utvecklingsfonden beviljade stöd på 387 450,00 euro för 1:a etappen inom stödåtgärden för företagsutvecklingsprogram (projekt nr. EU50823). Projektets 2:a etapp inleddes den 24 september 2018 och Europeiska regionala utvecklingsfonden stödjer den 2:a etappen med 90 810,00 euro inom inom stödåtgärden för företagsutvecklingsprogram (projekt nr. EU52706).

Den 03 februari 2020 inledde företaget projekt nr EU53803 för bedömning av digitaliserings- och automatiseringsnivån, kartläggning av relaterade utvecklingspunkter och utarbetande av konkreta lösningar. Estlands ekonomi- och kommunikationsministerium stödjer projektet med 9 996,00 euro.