Anmälan om reklamation

Var vänlig och rapportera eventuella defekter i produkten omedelbart när de upptäcks. Skador på försändelsen måste dokumenteras omedelbart vid mottagandet av varorna tillsammans med budet.

Innan du lämnar in en reklamation, se till att:

  • Installationen och underhållet av produkten har utförts enligt instruktionerna från Doordec OÜ.
  • Ingen skada har uppstått under transporten.
  • Reklamationen är motiverad.
  • Så mycket information som möjligt har lämnats angående defekten.

Ju mer information vi får om den uppkomna skadan, desto snabbare kommer reklamationen att behandlas.
Vänligen inkludera foton eller videor som visar den defekta produkten.

Du kan lämna in din reklamation här:

    captcha