Certifikat

  • Certifikat för brandklassade stålprofildörrar E-60 TK-01
  • Certifikat för brandklassade stålprofilfönster EI-60 TK-03
  • Certifikat för brandklassat stålprofilfönster EI-30 TK-04
  • Certifikat för brandklassade stålprofildörrar EI-30 TK-05
  • Certifikat för brandklassade stålprofildörrar EI-60 TK-06
  • Certifikat för branddörr TU-07 och TU-06
  • Certifikat för brandklassad horisontell lucka av stål EI-60 TUL1/2D
  • Miljöcertifikat EPD U-3, U-4 TU-07 och TU-06 certifikat